Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Nazwa zamówienia Data publikacji Numer zamówienia
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuraturach rejonowych 2020-04-28 PO VII WB 262.15.2020
Remont pomieszczenia biura podawczego w budynku przy ul. Stalowej 33 w Pruszkowie 2019-09-04 PO VII WB 262.42.2019
Usługi archiwizacyjne dokumentacji wytworzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i prokuratury rejonowe jej podległe. 2019-07-31 PO VII WB 262.40.2019
Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i prokuratur rejonowych jej podległych 2019-07-22 PO VII WB 262.38.2019
Dostawa 11 sztuk drukarek dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i prokuratur rejonowych jej podległych 2019-05-31 PO VII WB 262.33.2019
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i prokuratur rejonowych jej podległych 2019-05-15 PO VII WB 262.30.2019
Prace remontowe pomieszczeń biurowych nr 101 i 102 w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota przy ul. Wiślickiej 6, oraz pomieszczeń nr 429, 440, 536 w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 2019-05-10 PO VII WB 262.24.2019
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuraturach rejonowych 2019-04-30 PO VII WB 262.25.2019
Dostawa gazet i czasopism dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuratur rejonowych zgodnie z załącznikami, w okresie 12 miesięcy od 01.05.2019 r. 2019-04-05 PO VII WB 262.21.2019
Świadczenie usług stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów, pogotowia technicznego oraz napraw bieżących i awaryjnych wraz z dostawą i wymianą części zamiennych, zużytych lub materiałów eksploatacyjnych centrali telefonicznej, telefonów oraz telefaksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuratur rejonowych. 2019-02-28 PO VII WB 262.6.2019
Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 26 B w Warszawie 2018-07-31 ZP/36/2018
Konserwacja systemów wentylacji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie 2018-07-24 ZP/34/2018
Obsługa prawna - świadczenie usług prawnych na rzecz Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuratur rejonowych 2018-06-04 ZP/22/2018
Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz pracownikom Prokuratury Krajowej 2018-05-30 ZP/25/2018
Remont wskazanych pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 2018-04-19 ZP/18/2018
Dostawa gazet i czasopism dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2018-03-28 ZP/11/2018
Remont pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie ul. Ciołka 14 2018-03-28 ZP/14/2018
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji wraz z usuwaniem awarii dźwigów osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie 2018-03-07 ZP/10/2018
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2018-01-16 ZP/1/2018
Dostawa części zamiennych , materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-11-10 ZP/58/2017
Świadczenie usług konserwacji i napraw central telefonicznych, telefonów i telefaksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokratur Rejonowych wraz z dostawą i wymianą części zamiennych 2017-09-01 ZP/57/2017
Dostawa 50 szt. zestawów komputerowych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 - parametry techniczne 2017-07-31 ZP/49/2017
Remont pomieszczeń biurowych dla Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście Północ w Warszawie, ul. Krucza 38/42 2017-07-21 ZP/48/2017
Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2017-05-18 ZP/40/2017
Sporządzenie elektronicznej ewidencji zasobu archiwalnego (w ramach kat. B) Prokuratury rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 2017-05-11 ZP/36/2017
Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-05-10 ZP/37/2017
Dostawa 40 szt. zestawów komputerowych z dwoma monitorami dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku Nr 3. 2017-04-20 ZP/18/1/2017
Dostawa gazet i czasopism dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych zgodnie z załącznikami w okresie 12 miesięcy od dnia 01.05.2017 r. 2017-04-19 ZP/24/1/2017
Dostawa gazet i czasopism dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie zgodnie z załącznikami, w okresie 12 miesięcy od dnia 01.05.2017 r. 2017-03-31 ZP/27/2017
Dostawa 40 szt. zestawów komputerowych z dwoma monitorami dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie zg. z zał. Nr 3 - parametry techniczne 2017-03-23 ZP/18/2017
Dostawa dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zg. z załącznikiem Nr 1 - Aktualizacji licencji oprogramowania FortiGate do dnia 15 lutego 2018 roku 2017-03-10 ZP/17/2017
Konsultacje z zakresu stosowania przepisów Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 2017-01-10 ZP/3/2017
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2017-01-10 ZP/2/2017
Zakup mebli dla Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów ul. Nowowiejska 26B 2016-12-08 ZP/90/2016
Dostawa 40 szt. laptopów dla Prokuratury Okregowej 2016-11-09 ZP/74/2016
Zakup systemu kontroli dostępu do sieci i weryfikacja bezpieczeństwa 2016-11-09 ZP/73/2016
Wymiana wykładzin dywanowych i malowanie pomieszczeń w budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33 2016-11-07 ZP/68/2016
Zakup mebli dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie Prokuratur Rejonowych jej podległych 2016-11-04 ZP/72/2016
Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej działającego w sieci LAN zamawiającego i licencji na korzystanie z programu wraz z comiesięczną aktualizacją zg. z załącznikiem Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 2016-11-03 ZP/69/2016
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych jej podległych 2016-10-11 ZP/50/1/2016
Dostawa dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie zgodnie z załącznikiem – Aktualizacja dla urządzeń Fortinet wraz z rozszerzeniem funkcjonalności o moduł monitorowania i analizy logów dla rozwiązań Fortinet oraz OCR 2016-10-11 ZP/42/2016
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuraturach rejonowych jej Podległych 2016-08-09 ZP/50/2016
Wymiana wykładziny podłogowej w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście ul. Krucza 38/42 2016-08-04 ZP/40/2016
Udostępnienie przez Wykonawcę pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym imiennych kart umożliwiających korzystanie z usług z zakresu sportu i rekreacji. 2016-06-20 ZP/38/2016
Dostawa gazet i czasopism dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2016-04-25 ZP/26/2016
Świadczenie konserwacji i napraw kserokopiarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i Prokuraturach Rejonowych jej podległych 2016-03-14 ZP/18/2016
Aktualizacja dla urządzeń Fortinet wraz z rozszerzeniem funkcjonalności o moduł monitorowania i analizy logów dla rozwiązań Fortinet o parametrach opisanych w załączniku Nr 3 2016-03-01 ZP/16/2016
Świadczenie usług konserwacji i napraw central telefonicznych,telefonów itelefaksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych wraz z dostawą i wymianą części zamiennych 2016-02-05 ZP/10/2016
dostawę elektronicznego programu informacji prawnej działającego w sieci LAN zamawiającego i licencji na korzystanie z programu wraz z comiesięczną aktualizacją zg. z załącznikiem Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 2015-12-11 ZP/69/2015
Dostawa macierzy dyskowej dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie zg. z Załącznikiem Nr 3 – macierz dyskowa – parametry techniczne 2015-12-08 ZP/64/2015
Sukcesywne świadczenie usługi przewozu akt prokuratorskich 2015-10-07 ZP/53/2015
Zakup samochodu osobowego dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-08-14 ZP/47/2015
Dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych 2015-06-25 ZP/46/2015
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie „Termomodernizacji budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie remontu 2015-05-12 ZP/35/2015
Dostawę aktualizacji na okres 36 miesięcy, do wykorzystywanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie oprogramowania antywirusowego dla: 1/ SERWERÓW I STACJI ROBOCZYCH – 400 SZT 2/ SERWERÓW I STACJI ROBOCZYCH – 900 SZT . 2015-05-12 ZP/37/2015
Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie i budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie 2015-05-11 ZP/33/2015
Dostawa gazet i czasopism dla Prokuratury Okręgowej w warszawie i Prokuratur Rejonowych 2015-04-03 ZP/29/2015
Zakup i dostawa krzesał obrotowych. 2015-03-09 ZP/25/2015
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych zgód, na potrzeby remontu VI piętra w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie remontu. 2015-02-05 ZP/18/2015
Dostawa artykułów czystościowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2015-01-29 ZP/13/2015
Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej działającego w sieci LAN zamawiającego i licencji na korzystanie z programu wraz z comiesięczną aktualizacją zg. z załącznikiem Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 2014-12-09 ZP/72/2014
Budowa i konfiguracja sieci WI-FI wraz z dostawą sprzętu w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28. 2014-11-07 ZP/63/2014
Świadczenie usługi dostępu do sieci Interet w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, oraz w budynkach Prokuratur Rejonowych jejpodległych. 2014-10-20 ZP/48/1/2014
Świadczenie usług konserwacji klimatyzatorów w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2014-10-20 ZP/54/1/2014