Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/1/2018
Data publikacji 2018-01-16
Nazwa zamówienia Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych
Termin składania ofert 2018-01-24
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony 2018-01-16
2 Załączniki Nr 1, 2, 2a, 3, 4 wersja edytowalna 2018-01-16
3 Wyjaśnienie treści ogłoszenia w odpowiedzi na zapytania wykonawców 2018-01-22
4 Zał. nr 1 wzór oferty, zał. nr 2 wzór umowy poprawione wersja edytowalna 2018-01-22
5 Informacja z otwarcia ofert 2018-01-24
6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-02-15
7 Informacja o udzieleniu zamówienia 2018-02-28