Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Pisma, w tym skargi i wnioski kierowane w sprawach należących zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do zakresu działania Prokuratury Okręgowej w Warszawie można:

1. składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniach i godzinach urzędowania

2. przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Warszawie

3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@warszawa.po.gov.pl

4. przesyłać wraz z załącznikami w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Menu boczne