Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
O nas

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z podległymi jej dziewięcioma prokuraturami rejonowymi swoją właściwością obejmuje obszar zamieszkały łącznie przez ponad 1,5 miliona ludności. Podstawowym zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadania te prokuratorzy wykonują przede wszystkim przez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Nadto prokuratorzy wytaczają powództwa w sprawach karnych i cywilnych, zaskarżają również do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne. Naszą prokuratura prowadzi największą liczbę postępowań karnych w kraju. Również jako jedyna w Polsce jest właściwa w sprawach dotyczących przestępczości giełdowej.

Informacje dla pokrzywdzonych

Pokrzywdzony, czyli ofiara przestępstwa to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Oznacza to, iż aby dana osoba została uznana za pokrzywdzonego musi zostać naruszone jej indywidualne i chronione prawem dobro, jak np. zdrowie, wolność, nietykalność cielesna, bezpieczeństwo w komunikacji, cześć, własność. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej.

...więcej

Menu boczne
2014-04-15
Informacja o wyroku Sądu II Instancji w sprawie przeciwko osk. Mirosławowi G.
2014-04-15
Informacja o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie skazującym Mariusza B. za dokonanie czterech zabójstw.
2014-03-14
Informacja o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów osobie podejrzanej o dokonanie dwóch zabójstw
2014-03-13
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa sprzed 24 lat
2014-02-20
Informacja o skierowaniu wniosku o wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie posła Przemysława Wiplera do odpowiedzialności karnej
2014-02-13
Informacja o obchodach Dnia Ofiar Przestępstw oraz Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2014-01-31
Komunikat o aktualnym stanie śledztwa dotyczącego spółki Finroyal
2014-01-30
Sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Wędrujące dane polskich agentów” z Gazety Wyborczej z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014-01-17
Komunikat o uzyskaniu z Republiki Dominikany informacji o przekazaniu całości akt dotyczących abp. Józefa Wesołowskiego do Państwa Watykańskiego.
2013-12-23
Oświadczenie dotyczące nierzetelnego artykułu w tygodniku „Uważam Rze” zatytułowanego „Prokuratura do wynajęcia”.
2013-12-20
Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie podejrzenia korupcji gospodarczej przy zakupie przez Polski Związek Piłki Nożnej nieruchomości w Wilanowie w 2011 roku
2013-12-18
Informacja o czynnościach procesowych wykonanych z obywatelami Włoch zatrzymanymi w dniu 28 listopada 2013 r.
2013-12-17
Informacja o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie znieważenia Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej.
2013-11-19
Informacja o wyroku w sprawie m.in. zniszczenia wozu transmisyjnego w dniu 11 listopada 2011 r.
2013-11-15
Informacja o skierowaniu wniosku o wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie posła Sławomira Nowaka do odpowiedzialności karnej
2013-11-13
Informacja na temat postępowań w związku z wydarzeniami z dnia 11 listopada 2013 r.
2013-11-13
Informacja o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu o podpalenie budki wartowniczej przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej
2013-10-14
Informacja o wyroku skazującym kibiców wykrzykujących publicznie hasła nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych
2013-10-10
Informacja o Tygodniu Mediacji i Dniu Mediacji

Więcej komunikatów w archiwum