Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/18/1/2017
Data publikacji 2017-04-20
Nazwa zamówienia Dostawa 40 szt. zestawów komputerowych z dwoma monitorami dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku Nr 3.
Termin składania ofert 2017-04-25
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 zaproszenie do złożenia ofert 2017-04-20
2 Formularz oferty wersja edytowalna 2017-04-20
3 Formularz cenowy wersja edytowalna 2017-04-20
4 Specyfikacja techniczna wersja edytowalna 2017-04-20
5 Zmiana terminu składania ofert 2017-04-24
6 Wujaśnienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców 2017-04-25
7 Wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców c.d. 2017-04-27
8 Informacja z otwarcia ofert 2017-04-28
9 Unieważnienie procedury 2017-04-28