Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/40/2016
Data publikacji 2016-08-04
Nazwa zamówienia Wymiana wykładziny podłogowej w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście ul. Krucza 38/42
Termin składania ofert 2016-09-08
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zaproszenie do złożenia ofert 2016-08-04
2 wzór oferty 2016-08-04
3 przedmiar robót 2016-08-04
4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2016-08-04
5 wzór umowy 2016-08-04
6 Odpowiedzi na pytania 2016-08-23
7 formularz oferty wersja edytowalna 2016-08-23
8 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-09-14