Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

Dane teleadresowe:

ul. Krucza 38/42

00–512 Warszawa

tel. (22) 44-06-627, 44-06-600, 44-06-645

fax. (22) 621-38-57, 625-75-58

Kontakt drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na południe od osi Al. Jerozolimskich

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 14.00 – 18.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Pracownicy sekretariatów przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego miesiąca. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Zastępcy Prokuratora Rejonowego, Kierownicy Działów i Prokuratorzy przyjmują interesantów po uprzednim pisemnym lub telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia.

 Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2020 Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście w Warszawie z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie okresowego ograniczenia przyjęć interesantów w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródnieście w Warszawie
od 8 czerwca 2020 roku Biuro Podawcze przyjmuje interesantów w dni robocze w godz. 11.00 - 13.00

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście

Krzysztof Ćwirta

22 44 06 627

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście

Monika Laskowska

22 44 06 627

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście

Karina Sobków

22 44 06 627

Kierownik Sekretariatu

 

22 44 06 600

fax 22 625 75 58

Z-ca Kierownika Sekretariatu

 

22 44 06 600

Sekretariat Prokuratora Rejonowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie
Sekretariat  Ko  Pa  Pc  Pn

 

22 44 06 627

fax 22 621 38 57

Sekretariat 1 Ds

 

22 44 06 607

Sekretariat 2 Ds

 

22 44 06 671

22 44 06 672

Sekretariat 3 Ds

 

22 44 06 625

Sekretariat 4 Ds

 

22 44 06 674

22 44 06 675

Sekretariat Spraw Zawieszonych

 

22 44 06 676

Sekretariat Sądowy

 

22 44 06 628

Sekretariat Dowodów Rzeczowych

 

22 44 06 629

Biuro podawcze

 

22 44 06 624

22 44 06 673


Mapa dojazdu