Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Zarządzenie nr 10/2020 Prokuratora Rejonowego Warszawa-Wola w Warszawie w sprawie stosowania środków zapobiegających w Prokuraurze rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie zakazeniu koronawirusem SARS-Co V 2 i rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem.

 

 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola

Dane teleadresowe:

ul. Ciołka 14

01-443 Warszawa

 tel.(22) 42 02 600

fax.(22) 42 02 628

e-mail: prokuratura.wola@warszawa.po.gov.pl

Kontakt drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola oraz gminy Izabelin

Przyjęcia interesantów:

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi postępowaniami każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00
- z wyłączeniem ostatniego i pierwszego dnia miesiąca

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów:
- w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.00

Prokurator Rejonowy i Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów:
- we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 14.00

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00
- z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Pracownicy Biura Podawczego przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 8.15 do 16.15

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się

  

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
Prokurator Rejonowy Warszawa Wola Małgorzata Skrzypczak 22 42 02 636
Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola Anna Dziduch 22 42 02 638
Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola Tomasz Pyzara 22 42 02 636
Kierownik Sekretariatu Beata Świdnicka

22 42 02 636/638

fax 22 42 02 628

Z-ca Kierownika Sekretariatu Monika Banasiewicz

22 42 02 636/638

Biuro Podawcze --- 22 42 02 606
Sekretariat 1Ds fax 22 42 02 643

22 42 02 641

Sekretariat 2Ds fax 22 42 02 668 22 42 02 670
Sekretariat 3Ds fax 22 42 02 655 22 42 02 656
Sekretariat 4Ds fax 22 42 02 680 22 42 02 683
Sekretariat 5Ds fax 22 42 02 685 22 42 02 687
Sekretariat 6Ds fax 22 42 02 634

22 42 02 611

Sekretariat 7Ds fax 22 42 02 634

22 42 02 611

Sekretariat Spraw Zawieszonych ---

22 42 02 632

22 42 02 633

Sekretariat Sądowy fax 22 42 02 619

22 42 02 622

22 42 02 623

Sekretariat DRZ --- 22 42 02 615
Sekretariat Ko fax 22 42 02 631 22 42 02 625
Sekretariat Pc, Pa, Pn fax 22 42 02 637 22 42 02 637

 

 

Mapa dojazdu