Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ

Dane teleadresowe:

ul. Krucza 38/42

00 - 512 Warszawa

tel. 22 42-03-447

fax. 22 42-03-444

Kontakt drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na północ od osi AL. Jerozolimskich

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępcy przyjmujĄ interesantów w każdy poniedziałek danego miesiąca w godz. od 14.00 do 17.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia, z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi lub nadzorowanymi postępowaniami przygotowawczymi w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia, z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów w każdy dzień roboczy w godzinach          od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Dziennik Podawczy Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie przyjmuje interesantów w każdy dzień roboczy w godzinach urzędowania Prokuratury               tj. od godz. 8.15 do 16.15

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się.

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście-Północ  Kamil Kitliński 22 42-03-447
Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście-Północ Iwona Lewczyk 22 42-03-447
Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście-Północ Daniel Więckowski 22 42-03-447

Kierownik Sekretariatu

Zastępca Kierownika Sekretariatu

Teresa Wieczorek

Justyna Matczak

22 42-03-447
Sekretariat 1 Ds.   22 42-03-437
Sekretariat 2 Ds.  

22 42-03-418

22 42-03-419

Sekretariat 3 Ds.  

22 42-03-428

22 42-03-429

Sekretariat 4 Ds.   22 42-03-431
Biuro Podawcze   22 42-03-441
Sekretariat Ko   22 42-03-425
Sekretariat Sądowy  

22 42-03-423

22 42-03-424

Sekretariat Zawieszonych   22 42-03-432

Sekretariat DRZ

 

22 42-03-451

 

Mapa dojazdu