Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/61/2012
Data publikacji 2012-11-13
Nazwa zamówienia Dostawa talonów towarowych w formie papierowej
Termin składania ofert 2012-11-22
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2012-11-13
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostawa talonów 2012-11-13
3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2012-11-26