Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/5/2011
Data publikacji 2011-01-28
Nazwa zamówienia Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych
Termin składania ofert 2011-03-15
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogłoszenie o zamówieniu ochrona 2011-01-28
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ochrona 2011-01-28
3 Ogloszenie o zamówieniu wersja pdf 2011-02-08
4 Odpowiedzi na pytania 2011-02-23
5 Dział I - Formularz Oferty 2011-02-23
6 Ogloszenie dodatkowe informacje 2011-03-02
7 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2011-04-18