Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/10/2015
Data publikacji 2015-02-09
Nazwa zamówienia Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych
Termin składania ofert 2015-03-17
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2015-02-09
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ochrona 2015-02-09
3 Wyjaśnienia treści SIWZ 2015-03-06
4 Wyjaśnienia treści SIWZ pyt. nr 10 umowa 2014 2015-03-06
5 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015-04-14