Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Komunikat w sprawie działań prokuratury na Cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie

Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-14

Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w dniu 10 lipca 2014 roku,  w godzinach popołudniowych otrzymała zawiadomienie  Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu Zastępcy Prokuratora Generalnego, z którego wynikało, iż  na Cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej   w Warszawie,  w ramach  prowadzenia prac archeologiczno – sondażowych  przez Instytut Pamięci Narodowej,  realizowanych w związku z projektem  badawczym  „Poszukiwania nieznanych  miejsc pochówku  ofiar terroru komunistycznego  w latach 1944 – 1956” ujawniono szkielety czterech osób, które znajdowały się poza oficjalnie utworzonymi grobami, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci.

Z treści powyższego zawiadomienia wynikało także, iż  w toku prac archeologicznych nie ustalono tożsamości ofiar ani też nie określono czasu i okoliczności ich zgonu, co zgodnie z obowiązującymi przepisami skutkuje uznaniem, iż organem właściwym do prowadzenia sprawy jest jednostka  organizacyjna prokuratury powszechnej, ze względu na miejsce ujawnienia  szczątków.

W związku z powyższym w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów wszczęto śledztwo w sprawie  nieumyślnego spowodowania śmierci czterech nieustalonych osób, tj. o czyn z art. 155 kk.

Jednocześnie  prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów  wraz z biegłymi z zakresu antropologii i medycyny sądowej, przystąpił do wykonania niezbędnych czynności w miejscu ujawnienia zwłok.

 

w/z Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Warszawie

prok. Katarzyna Calów-Jaszewska