Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola

Dane teleadresowe:

ul. Ciołka 14

01-443 Warszawa

 tel.(22) 42 02 600

fax.(22) 42 02 628

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola oraz gminy Izabelin

Przyjęcia interesantów:

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi postępowaniami każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00
- z wyłączeniem ostatniego i pierwszego dnia miesiąca

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów:
- w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.00

Prokurator Rejonowy i Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów:
- we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 14.00

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00
- z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Pracownicy Biura Podawczego przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 8.15 do 16.15

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się

  

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
Prokurator Rejonowy Warszawa Wola Małgorzata Skrzypczak 22 42 02 636
Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola Przemysław Paluch 22 42 02 638
Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola Piotr Trzaska 22 42 02 636
Kierownik Sekretariatu Elżbieta Grzególska 22 42 02 636
Z-ca Kierownika Sekretariatu Beata Świdnicka 22 42 02 636
Biuro Podawcze --- 22 42 02 606
Sekretariat 1Ds fax 42 02 643

22 42 02 641

22 42 02 640

Sekretariat 2Ds fax 42 02 668 22 42 02 670
Sekretariat 3Ds fax 42 02 655 22 42 02 656
Sekretariat 4Ds fax 42 02 680 22 42 02 683
Sekretariat 5Ds fax 42 02 685 22 42 02 687
Sekretariat 6Ds fax 42 02 660 22 42 02 658
Sekretariat Spraw Zawieszonych ---

22 42 02 632

22 42 02 633

Sekretariat Sądowy fax 42 02 619

22 42 02 622

22 42 02 623

Sekretariat DRZ --- 22 42 02 615
Sekretariat Ko --- 22 42 02 625

Mapa dojazdu