Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Oferta Data publikacji Numer oferty
Konkurs na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2019-01-15 PO V WO 1111.1.2019
Konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2019-01-15 PO V WO 1111.2.2019
Informacja o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2019-01-15 PO V WO 1112. 1.2019
konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-12-04 PO V WO 1111.35.2018
informacja o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-11-30 PO V WO 1112.39.2018
konkurs na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2018-11-16 PO V WO 1111.33.2018
konkurs na stanowisko młodszego referenta w Samodzielnym Dziale do Spraw Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-11-16 PO V WO 1111.32.2018
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-11-13 PO V WO 1111. 31 .2018
Informacja o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu warszawskiego 2018-10-22 PO V WO 1110.53.2018
Informacja o wolnym etacie asesorskim w PR Żoliborz 2018-10-05 PO V WO 1110.50.2018
konkurs na stanowisko młodszego referenta w Samodzielnym Dziale do Spraw Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2018-09-26 PO V WO 1111. 27.2018
ogłasza konkurs na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2018-09-26 PO V WO 1111. 26 .2018
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-09-11 PO V WO 1111. 24 .2018
informacja o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-09-11 PO V WO 1112.26.2018
ogłasza konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-08-01 PO V WO 1111. 23.2018
informacja o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-07-18 PO V WO 1112.20.2018
konkurs na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2018-06-12 PO V WO 1111. 22 .2018
konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2018-06-12 PO V WO 1111. 21 .2018
INFORMACJA O WOLNYM ETATACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU WARSZAWSKIEGO 2018-06-08 PO V WO 1110.39.2018
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-05-28 PO V WO 1111. 18 .2018
konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2018-04-16 PO V WO 1111.16 .2018
ogłasza konkurs na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2018-04-16 PO V WO 1111. 15 .2018
ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty 2018-04-11 PO V WO 1111. 13 .2018
konkurs na stanowisko inspektora ds. BHP 2018-04-11 PO V WO 1111.14.2018
informacja o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz 2018-04-11 PO V WO 1112.16.2018
Informacja o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu warszawskiego 2018-03-29 PO V WO 1110.15.2018
Informacja o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu warszawskiego 2018-03-19 PO V WO 1110.14.2018
konkurs na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2018-03-07 PO V WO 1111. 8 .2018
konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2018-03-07 PO V WO 1111. 7 .2018
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-03-07 PO V WO 1111. 9 .2018
O g ł o s z e n i e o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-02-09 PO V WO 1111.6.2018
informacja, o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-01-17 PO V WO 1112.2.2018
konkurs na stanowisko inspektora ds. BHP w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2018-01-17 PO V WO 1111. 4 .2018
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-01-17 PO V WO 1111.3.2018
INFORMACJA O WOLNYM ETATACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU WARSZAWSKIEGO 2017-12-15 PO V WO 1110.68.2017
konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2017-11-10 PO V WO 1111.18.2017
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-11-09 PO V WO 1111.16.2017
konkurs na stanowisko inspektora ds. BHP w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2017-11-09 PO V WO 1111.17.2017
INFORMACJA O WOLNYM ETATACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU WARSZAWSKIEGO 2017-10-16 PO V WO 1110.57.2017
ogłasza konkurs na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2017-10-16 PO V WO 1111.14.2017
konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2017-10-16 PO V WO 1111.15 .2017
konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2017-09-20 PO V WO 1111.12.2017
konkurs na stanowisko stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-09-20 PO V WO 1111.13.2017
ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2017-09-01 PO V WO 1111. 11 .2017
informacja o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika 2017-09-01 PO V WO 1112. 21 .2017
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-08-18 PO V WO 1111.10 .2017
INFORMACJA O WOLNYCH ETATACH ASESORSKICH W PROKURATURACH OKREGU WARSZAWSKIEGO 2017-08-01 PO V WO 1110.44.2017
konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2017-07-19 PO V WO 1111. 9 .2017
konkurs na stanowisko archiwisty z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2017-07-14 PO V WO 1111. 18 .2017
konkurs na stanowisko stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-07-14 PO V WO 1111. 17 .2017
informuja o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-07-14 PO V WO 1112. 16 .2017
konkurs na stanowisko stażysty w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-06-28 PO V WO 1111. 8 .2017
Informacja o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika 2017-06-27 PO V WO 1112.11.2017
Informacja, o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika 2017-05-22 PO V WO 1112. 8 .2017
Konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-04-06 PO V WO 1111. 6 .2017
konkurs na stanowisko Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego. 2017-03-27 PO V WO 1111.5 .2017
Informacja o możliwości zatrudnienia na stanowisku sekretarka/sekretarz w Wydziale Budżetowo - Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-03-14 PO V WO 1112. 4. 2017
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. płac z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2017-03-14 PO V WO 1111. 4 .2017
Konkurs na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2017-03-07 PO V WO 1111. 3 .2017
Informacja, o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 2017-02-21 PO V WO 1112. 2 .2017
Konkurs na stanowisko Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego. 2017-01-23 PO VI K 1111. 1 .2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2017-01-10 PO VI K 1112. 1 .2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2016-11-25 PO VI K 1113. 7. 2016
Konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-11-15 PO VI K 1110. 8.2016
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2016-10-28 PO VI K 1111. 4 .2016
Konkurs na stanowisko stażysty w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-10-19 PO VI K 1110. 7 .2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie umowy na zastępstwo 2016-10-19 PO VI K 1113. 5 .2016
Informacja o wolnych etatach asesorskich 2016-10-03 PO VI K 1112.33.2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz 2016-07-28 PO VI K 1113.4.2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2016-06-09 PO VI K 1113. 3.2016
Konkurs na stanowisko specjalisty ds. płac z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2016-06-09 PO VI K 1110. 5 .2016
Konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-04-22 PO I K 1110. 4 .2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-04-15 POI K 1113. 2 .2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-02-22 PO I K 1113.1.2016
Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2016-02-04 PO I K 1110. 2 .2016
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-01-12 PO I K 1110.1.2016
ogłasza konkurs na stanowisko księgowego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2015-11-27 I K 1110/ 9 /15
O g ł o s z e n i e o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2015-10-15 I K 1111/ 3 /15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-10-15 I K 1113/ 6 /15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-07-31 I K 1113/ 4 /15
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-07-28 I K 1110/ 6 /15
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2015-07-20 I K 1111/ 2 /15
ogłasza konkurs na stanowisko analityka kryminalnego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2015-07-19 I K 1110/ 5 /15
Informacja o wolnych etatach asesorskich 2015-06-19 I K 1112 /18/15
Konkurs na stanowisko archiwisty z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego. 2015-05-06 I K 1110/ 3 /15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-05-06 I K 1113/ 3 /15
Konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-02-11 I K 1110/ 2/15
ogłasza konkurs na stanowisko księgowego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2014-04-24 I K 1110/ 3/14


Menu boczne