Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28

00 – 791 Warszawa

NIP: 525 10 08 711

REGON: 000000247

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Okręgowy: środa godz. 12.00 – 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Z-cy Prokuratora Okręgowego: środa godz. 12.00 – 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Sekretariaty: poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 15.00

Numer rachunku bankowego NBP sum depozytowych (w PLN, m.in. do wpłat z tytułu poręczeń majątkowych):

- 78 1010 1010 0402 6613 9120 0000

Numer rachunku bankowego - konto wydatków budżetowych:

- 42 1010 1010 0402 6622 3000 0000

Numer rachunku bankowego - konto dochodów budżetowych:

- 89 1010 1010 0402 6622 3100 0000

 
Rachunki bankowe NBP w walucie obcej (pomocnicze do obsługi sum depozytowych):
- w dolarach amerykańskich (USD): 26 1010 1010 0402 6615 7178 7000
- w euro (EUR): 31 1010 1010 0402 6615 7197 8000

 

Stanowisko Imie i nazwisko Telefon
Prokurator Okręgowy w Warszawie Paweł Wilkoszewski 22 21 73 208
Z-ca Prokuratora Okręgowego w Warszawie Jakub Romelczyk 22 21 73 214
Z-ca Prokuratora Okręgowego w Warszawie Wojciech Sołdaczuk 22 21 73 202
Z-ca Prokuratora Okręgowego w Warszawie do spraw wojskowych
ppłk Marcin Michaluk 26 18 45 465
Rzecznik Prasowy Michał Dziekański 22 21 73 207
Naczelnik Wydziału I Śledczego Paweł Szpringer 22 21 73 338
Sekretariat Wydziału I Śledczego Hanna Kozłowska 22 21 73 324
Naczelnik Wydziału II Śledczego Wojciech Smoleń 22 21 73 406
Sekretariat Wydziału II Śledczego Renata Fijałkowska 22 21 73 402
Naczelnik Wydziału III do spraw Przestępczości Gospodarczej Katarzyna Jakacka 22 21 73 444
Sekretariat Wydziału III do spraw Przestępczości Gospodarczej Dorota Kuka 22 21 73 427
Sekretariat Wydziału IV do spraw Wojskowych Wojciech Jakubowski

26 18 46 709

26 18 46 358

Naczelnik Wydziału V Sądowego
Piotr Stasiak 22 21 73 501
Sekretariat Wydziału V Sądowego Agnieszka Onyśk 22 21 73 505
Naczelnik Wydziału VI Organizacyjnego oraz Koordynacji Pracy w Prokuraturach Rejonowych i Wizytacji Małgorzata Bojanowska-Grabiec 22 21 73 238
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Alicja Nożewska 22 21 73 225
Dyrektor Finansowo-Administracyjny Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego
Irmina Zych 22 21 73 144
Główny Księgowy
Barbara Bok-Zemła 22 21 73 141
Kierownik Samodzielnego Działu d/s Informatyzacji i Analiz
Małgorzata Turlewicz

22 21 73 105

 

» Struktura organizacyjna

 

Menu boczne