Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/43/2016
Data publikacji 2016-07-08
Nazwa zamówienia Świadczenie usług polegających na zabezpieczeniu mienia i instalacji przeciwpożarowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych
Termin składania ofert 2016-09-06
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogłoszenie o zamówiniu 2016-07-08
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-07-08
3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-09-15