Numer ogłoszenia: 331032 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 325004 - 2013 data 12.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 2173127, 2173129, fax. 022 2173128.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: