Numer ogłoszenia: 166381 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 304184 - 2015 data 10.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 2173127, 2173129, fax. 022 2173128.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: