Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1110.44.2017
Data publikacji 2017-08-01
Termin składania dokumentów 2017-08-16
Opis

 
   

Prokuratura  Okręgowa                  Warszawa, dnia  31  lipca  2017 r.

w   Warszawie

ul. Chocimska 28,  00-791 Warszawa

PO V WO 1110.44.2017

 

INFORMACJA

O WOLNYCH  ETATACH  ASESORSKICH
W  PROKURATURACH  OKREGU  WARSZAWSKIEGO

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie uprzejmie informuje o wolnych etatach asesorskich w prokuraturach rejonowych okręgu warszawskiego:

·         2 etaty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie,

·         2 etaty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota w Warszawie,

·         1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie,

·         2 etaty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie,

            Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na asesora i spełniające kryteria ustawowe, winni złożyć w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 roku wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Warszawie  na adres:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa.

Zgodnie z art. 75 § 1 ust 1-4 i 6 w zw. z art. 174 § 1 ustawy z 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177 ze zm.), asesorem może być mianowany ten, kto:

1.      posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

2.      jest nieskazitelnego charakteru;

3.      ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce;

4.      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora;

5.      złożył egzamin prokuratorski  lub  sędziowski.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, w szczególności kopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, bądź sędziowskiego, zaświadczenie, że jest się zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu z art. 75 § 1 ust 1 ustawy z 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177 ze zm.)

Swoje kandydatury mogą również zgłaszać osoby po aplikacji adwokackiej, radcowskiej, notarialnej. Kandydaci wykonujący zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza winni złożyć zaświadczenie z Okręgowej Rady Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Izby Notarialnej potwierdzający wykonywane zatrudnienie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

22 217 32 19 lub 22 217 32 21.

Prokurator  Okręgowy

w  Warszawie

/Paweł   Blachowski/

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
W tej chwili brak załączników
Menu boczne