Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/37/A/2011
Data publikacji 2011-08-18
Nazwa zamówienia Remont fragmentu dachu budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28
Termin składania ofert 2011-09-13
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlanej 2011-08-18
2 SIWZ remont dochu 2011-08-18
3 firmularz do SIWZ 2011-08-18
4 przedmiar robót 2011-08-18
5 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2011-08-18
6 dokumentacja projektowa 2011-08-18
7 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2011-09-14