Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony

Informacja o skazaniu pracownika banku za kradzież pieniędzy na szkodę klientów

Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-07

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim zakończyła śledztwo w sprawie kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych klientów jednego z banków w Grodzisku Mazowieckim dokonanej przez pracownika banku.

W tej sprawie w dniu 26.06.2013 r. został skierowany akt oskarżenia przeciwko Ewie S.

            Ewa S. została oskarżona o to, że w okresie od września 2009 r. do lutego 2013 r. w Grodzisku Mazowieckim, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonała zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie ponad 292 tysięcy złotych na szkodę jednego z banków w Grodzisku Maz., w ten sposób, że jako pracownik ww. banku, dokonała 168 nieautoryzowanych transakcji na kontach 126 klientów, przelewając środki finansowe z tytułu prowizji od ubezpieczeń, wcześniejszej spłaty kredytu lub dokonując przelewów z rachunków klientów na bezprawnie utworzone konto syna oraz konto, którego była współwłaścicielem - to jest o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

            Oskarżona Ewa S. przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenia jej kary :  2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5, kary grzywny w łacznej wysokości  13 500 złotych, orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w terminie czterech i pół roku od uprawomocnienia się wyroku, a także zasądzenie kosztów i opłat związanych z postępowaniem.

            Wyrokiem z dnia 22.07.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie  uwzględnił wniosek oskarżonej Ewy S. i uznał ją za winną zarzucanego jej czynu i wymierzył jej karę uprzednio uzgodnioną z Prokuratorem.

 

prok. Dariusz Ślepokura

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Warszawie