Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony

Informacja dot. wdrożenia postępowania sprawdzającego w sprawie nieprawidłowości przy przetargu organizowanym przez KGP

W dniu 27 listopada 2012 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wdrożyła z urzędu postępowanie sprawdzające w związku z podejrzeniem niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz niegospodarności na szkodę Komendy Głównej Policji tj. o czyny z art. 231§1 kk i 296§1 kk.

 Przedmiotem tego postępowania są stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości przy przygotowaniu i realizacji przez Komendę Główną Policji zakupu mobilnych urządzeń rozgłaszających dużej mocy –LRAD.

Z treści wystąpienia pokontrolnego NIK-u z dnia 23 sierpnia 2012 r.  wynika, m.in. że w Komendzie Głównej Policji mogło dojść do nierzetelnego, niegospodarnego i niecelowego wydatkowania środków publicznych na zakup 6 urządzeń rozgłaszających dużej mocy LRAD wyposażonych w przycisk uruchomienia dźwięku ostrzegawczego, bez dokonania analizy możliwości wykorzystania tej funkcji, w kontekście późniejszej decyzji o dezaktywacji tej funkcji.

Postępowanie sprawdzające w przedmiotowej sprawie prowadzi Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W zależności od wyników tego postępowania w terminie 30 dni zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie.

 

prok. Dariusz Ślepokura

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Menu boczne
2016-05-24
Śledztwo przeciwko handlarzom częściami pochodzącymi ze skradzionych samochodów
2016-05-19
Nieobecność Rzecznika Prasowego w dniu 20 maja 2016r.
2016-05-16
Likwidacja fabryki papierosów
2016-05-13
Tymczasowe aresztowanie w celu ekstradycji do USA obcokrajowców podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
2016-05-11
Akt oskarżenia przeciwko przestępcom kopiującym karty bankowe
2016-04-01
Informacja o postępowaniu sprawdzającym w sprawie przekroczenia uprawnień przy procedowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie badania zgodności z Konstytucją ustawy z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
2016-03-25
Informacja o przekazaniu Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie postępowania w sprawie zaniechania publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
2016-03-23
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi Sz. oskarżonemu o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia
2016-03-18
Informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie ujawnienia osobom nieuprawnionym treści projektu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15
2016-03-14
Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie
2016-02-09
Informacje o śledztwie w sprawie przeciwko Kajetanowi P.
2015-05-04
Przetarg Peugeot 407 1.6 HDI WE-7356X
2015-05-04
Przetarg Renault Megane Classic 1.6 WI-64114
2015-01-29
Dochodzenie o sygn. 5 Ds. 225/14/III w sprawie klientów Orange S.A.
Więcej komunikatów w archiwumss