Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony

Informacja dot. wdrożenia postępowania sprawdzającego w sprawie nieprawidłowości przy przetargu organizowanym przez KGP

W dniu 27 listopada 2012 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wdrożyła z urzędu postępowanie sprawdzające w związku z podejrzeniem niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz niegospodarności na szkodę Komendy Głównej Policji tj. o czyny z art. 231§1 kk i 296§1 kk.

 Przedmiotem tego postępowania są stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości przy przygotowaniu i realizacji przez Komendę Główną Policji zakupu mobilnych urządzeń rozgłaszających dużej mocy –LRAD.

Z treści wystąpienia pokontrolnego NIK-u z dnia 23 sierpnia 2012 r.  wynika, m.in. że w Komendzie Głównej Policji mogło dojść do nierzetelnego, niegospodarnego i niecelowego wydatkowania środków publicznych na zakup 6 urządzeń rozgłaszających dużej mocy LRAD wyposażonych w przycisk uruchomienia dźwięku ostrzegawczego, bez dokonania analizy możliwości wykorzystania tej funkcji, w kontekście późniejszej decyzji o dezaktywacji tej funkcji.

Postępowanie sprawdzające w przedmiotowej sprawie prowadzi Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W zależności od wyników tego postępowania w terminie 30 dni zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie.

 

prok. Dariusz Ślepokura

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Warszawie